Share

”En bekräftelse på den nya världen” | Röst Avsnitt 7

WARYAA

Den svensk-somaliska mannens verklighet blir film. I en slags magisk dokurealism utmanas de fördomar många somalier tvingas möta. I Waryaa träffar vi istället den närvarande pappan och pojken som drömmer om havet. En personlig dokumentärfilm av Salad Hilowle, 2018.

Waryaa är ett försök att bryta en ond spiral av negativa stereotyper kring den somaliske mannen i Sverige.
Frågor om identitet och tillhörighet har präglat Salad Hilowles tidigare filmer och konstprojekt. Han kom till Sverige som flykting i sjuårsåldern. Hans erfarenheter bottnar i en känsla av ett mellanförskap: att han inte känner sig varken 100% somalie, eller 100% svensk.

Filmen Waryaa är en motvikt till den negativa bild som förkroppsligats och satt sig på individens och kollektivets medvetande. Idén förankrar sig i uttrycket “waryaa” och filmen tar fasta på dess många bottnar, tillämpningar, inneboende förväxlingar och förskjutningar inom den somaliska sociolingvistiken.

Verbalt kan ordet lätt förväxlas med engelskans “warrior” (krigare) eller “worrier” (den bekymrade), och dess innebörd är faktiskt lite av somaliskans motsvarighet till Dr. Jekyll och Mr. Hyde. I den somaliska diasporans språkbruk rymmer ordet en social, kulturell och identitetsbärande roll: som “jalla jalla” i arabiskan, som ett enkelt “hej bror” mellan två meningsfränder, eller som i svenskens öron där det tidvis har kommit att tolkas som ett primitivt lockrop, en förolämpning somalier sinsemellan. Språket bär kulturen och kulturen bär, särskilt genom muntliga berättartraditioner, litteratur och film, de värden som vi speglar oss själva i.

Vilka syns och vilka röster hörs i det offentliga samtalet?
Genom att lyfta unga och nya röster, bakom och framför kameran, vill kortfilmerna i serien RÖST inspirera till samhällsengagemang. Inför valet har Sveriges Television och Svenska Filminstitutet tagit fram åtta dokumentärfilmer som skildrar Sverige 2018.

I en tid då vi kan se att vi går mot ett mer polariserat samhälle vill vi inspirera förstagångsväljare och unga att vara en del av det politiska samtalet och hitta en plats i det offentliga rummet.

RÖST initierades hösten 2017. Av 102 ansökningar har åtta filmer valts ut och producerats av både etablerade och nya kreatörer. De utvalda projekten presenterades på Göteborgs filmfestival tidigare i år. Budgeten har varit 150 000 kr per film, där Svenska Filminstitutet och SVT gått in med hälften var. Folkets Bio distribuerar filmerna på biografer runt om i landet.

Startskottet för RÖST är 14 juni 2018, då de pressvisades på Filmhuset i Stockholm och senare samma dag släpptes på SVT Play och SVT:s YouTube-kanal. Därefter visas filmerna en i taget i SVT1 efter partiledarutfrågningarna, med start 16 augusti 2018. Under hela sommaren kommer filmerna också att biovisas över hela Sverige: Almedalen, Båstad filmfestival, Way Out West i Göteborg, Zita i Stockholm, Cnema i Norrköping, och på många fler forum och biografer genom Folkets Bio, ända fram till valet den 9 september.

Med hjälp av debattörer, skribenter, konstnärer och artister kommer det i samband med biovisningarna att skapas rum för möten, samtal och reflektion kring samhällsfrågor och vilken roll vi alla spelar i vår demokrati. För mer info om dessa visningar och samtal se projektets hemsida: www.röst.nu

Samtliga filmer finns på: www.svtplay.se/rost

Posted In:

Leave a Comment