Share

Avgaser – så påverkas man i trafiken

Avgaser från diesel kan skada hälsan och bilarna blir fler och fler. Är det dags att dra på sig munskydd när man cyklar? Se när SVT:s Friktion utsätter sig för ett avgasexperiment, för att få reda på vad som händer när man andas utsläpp.
arför ska jag bry mig om luft?

För att dålig luft kan skada din hälsa och i värsta fall förkorta ditt liv. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, skulle antalet som drabbas av hjärtinfarkt, stroke, astma och lungsjukdomar kunna minska om luftföroreningarna minskades. Dessutom påverkar luftföroreningar miljön.

Vad är luftföroreningar?

WHO pratar om fyra huvudsakliga luftförorenare; marknära ozon, svavel- och kväveoxider samt luftburna partiklar. I Sverige finns dock endast väldigt låga halter av svaveloxid. Läs mer i faktarutan nedan!

Hur dålig är den svenska luften?

”Sämre luft i Stockholm än i Peking” skrev bland andra SVT Nyheter i slutet av januari. Den gången berodde den dåliga luften på att en låg luftström förde med sig luft från koleldning i Polen. Att svensk luft är sämre än kinesisk får ändå ses som ett undantag.
överskridits fler gånger än vad som är tillåtet på ett helt år.

Nyligen konstaterade EU-kommissionen att endast fem medlemsländer klarar EU:s regler om luftkvalitet. 19 länder, däribland Sverige, riskerar böter för att inte ha kommit tillräckligt långt i kampen mot luftföroreningar. I Sveriges fall handlar det om problem med luftburna partiklar.

Posted In:

Leave a Comment